«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
Бизнестің сенімді серіктесі

Біз туралы
Қаз

Atameken Business

Бизнес-күнтізбе

ЭКСПОРТТАУШЫЛАРҒА КӨМЕК КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМА

2018 жылдан бастап «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы  мемлекеттік бағдарлама аясында экспорттаушыларға көмек көрстеу бойынша келісімдерге қол қойды, бағдарламада отандық өңделген тауарларды шығарумен айналысатын индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне шығындарды өтеу қарастырылған.

Жарнамалық өнім, шетелдік көрмелерге, жәрмеңкелер мен фестивальдарға қатысуға, сондай-ақ жарнамалық каталогтарды әзірлеуге және таратуға байланысты шығындар өтелетін болады. Бұдан басқа, шетелдердегі өкілдікті, сауда нүктесін немесе қойманы ұстауға, тауар белгілерін тіркеу және өнімді сертификаттау жөніндегі рәсімдерді жүргізуге арналған соманың бір бөлігі өтеледі.

 Кәсіпкерлерден өтінімдер қабылдау екінші тоқсанда басталады. Өтінімдерді жұмыс тобы мен ведомствоаралық комиссия қарайды, соның негізінде кәсіпкермен қаражат аудару туралы келісім жасалады.

Сол сияқты, «Атамекен» ҚР ҰКП-да Қазақстанның сыртқы сауда палатасының (ССП) еншілес ұйымы жұмыс істейді. Оның міндеті – сыртқы экономикалық салада қазақстандық бизнестің мүдделерін білдіру.

 Бүгінгі күні Қазақстанның сыртқы сауда палатасына қойылған міндеттер шеңберінде бірнеше іс-шаралар өткізу жоспарланған. Оның ішінде: түрлі халықаралық көрмелер мен конференцияларды ұйымдастыру және қатысу, ақпараттық қолдау көрсету, консалтингтік қызметтер, экспорт және импорт мәселелері бойынша ақпаратты жинау, талдау және тағы басқалар.

Бизнес өкілдері үшін халықаралық сарапшылардың қатысуымен бірқатар семинарлар жоспарланған. Сондай-ақ отандық тауарлар мен қызметтердің экспорты мәселелеріне арналған оннан астам вебинар бар. Бұл онлайн-семинарлар бизнеске өндірістен қол үзбей экспорт туралы барлық қажетті ақпаратты және халықаралық саудаға қатысты басқа да көптеген мәселелерді алуға мүмкіндік туғызады.            

Сонымен қатар, ағымдағы жылға 15 сауда миссиясын өткізу жоспарланған. Сауда миссиялары шеңберінде отандық компаниялар үшін шетелдік серіктестерді іздеу алаңдары құрылуда. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, отандық кәсіпорындардың шетелдік сауда миссияларына қатысуы өндірілетін тауарлар мен қызметтер экспортының географиясын кеңейтеді. Оның нақты мәліметтерін мына кестеден көре аласыздар.

 Бизнес өкілдерінің хабардарлығын арттыру үшін «Қазақстанның экспорттық өнімі» электрондық анықтамалығы дайындалады және өңдеуші салалардың қазақстандық экспорттаушылары мен шетелдік сатып алушыларға арналған портал іске қосылады. Тағы бір маңызды жаңалық: осы жылдан бастап «Атамекен» ҚР ҰКП экспорттаушылардың өтінімдері бойынша шетелдік нарыққа талдау жүргізеді.  Осы мақсатта Ұлттық палата мен ҚР ИДМ тиісті келісім жасасты. Бұл әлеуетті экспорттаушылар қазақстандық өнімге қандай елдер қызығушылық танытатыны және қай елдің нақты қайсы компаниясы екені туралы өзекті ақпарат ала алатынын білдіреді. Соның нәтижесінде бизнес таяу болашақта қандай тауарларды тиімді шығаруға болатынын болжай алады. Ең бастысы, ақпарат Қазақстан өңірлері бойынша да, басқа елдер деңгейінде де қолжетімді.

Барлық сұрақтар бойынша экспорттаушылар «Атамекен» ҚР ҰКП байланыс орталығының -1432 қысқа номеріне хабарласа алады.

Қазақстандық экспорттаушыларға арналған портал - www.export.gov.kz

Экспорттық-саудалық қаржыландыру

Аванстық төлемдерді қайтару бойынша экспорттаушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

KazakhExport «Экспорттық-несиелік сақтандыру корпорациясы» АҚ қаржы лизингін ерікті сақтандыру»

Қарыздарды ерікті сақтандыру. Банктік төлем кепілдіктерін сақтандыру

Отандық өңделген тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді ішкі нарықта жылжыту бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін өтеу

Отандық өңделген тауарларды ілгерілетуде бойынша индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері шығындарының бір бөлігін, оларды жылжыту бойынша шығындары ішінара өтелетін отандық өңделген тауарлар тізбесін өтеу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сегодняшний день в рамках поставленных задач ВТП запланировано проведение нескольких мероприятий. Среди которых: организация и участие в различных международных выставок и конференции, оказание информационной поддержки и консалтинговые услуги, осуществление сбора, анализа информации по вопросам экспорта и импорта и многое другое.

Для представителей бизнеса запланированы ряд семинаров с участием международных экспертов. Также более десяти вебинаров по вопросам экспорта отечественных товаров и услуг. Данные онлайн-семинары позволят бизнесу, не отрываясь от производства, получить всю необходимую информацию по экспорту и многих других вопросов связанных международной торговлей.             

Более того, на текущий год запланированы проведение 15 торговых миссий. В рамках торговых миссий создаются площадки по поиску зарубежных партнеров для отечественных компаний. Как показывает опыт, участие отечественных предприятии в зарубежных торговых миссиях расширяет географию экспорта производимых товаров и услуг, с более детальным графиком можете ознакомиться здесь.

Для повышения информированности представителей бизнеса будут подготовлены электронный справочник «Экспортная продукция Казахстана» и запуск портала для казахстанских экспортеров обрабатывающих отраслей и зарубежных покупателей. Еще одна немаловажная новость: с этого года НПП РК «Атамекен» будет проводить анализ зарубежных рынков по заявкам экспортеров. Нацпалата и МИР РК заключили соответствующее соглашение. Это означает, что потенциальные экспортеры смогут получать актуальную ифнормацию о том, какие страны заинтересованы в казахстанской продукции и в какой именно. Также бизнес сможет прогнозировать: какие товары выгодно выпускать в ближайшей перспективе. Причем информация будет доступна как в разрезе регионов Казахстана, так и на уровне других стран. 

По всем интересующим вопросам экспортеры могут обращаться в контакт-центр НПП  РК «Атамекен» - 1432

Портал казахстанских экспортеров - www.export.gov.kz

Экспортно-торговое финансирование

Страхование гражданско-правовой ответственности экспортера по возврату авансовых платежей

Добровольное страхование финансового лизинга АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «KazakhExport»

Добровольное страхование займов. Страхование банковских платежных гарантий

Возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке

Возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, перечня отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению

 

 

 

Серіктестер